Troska o zdrowie kota

przez | 29 marca, 2015

Należy bezwzględnie pamiętać o tym, że niektóre choroby kotów, tzw. odzwierzęce (zoonozy) mogą przenosić się na ludzi. Najgorszą sławą cieszy się wirus wścieklizny, ale kilka różnych pasożytów też może przenieść się na człowieka. Skaleczenia, które są następstwem nieostrożnego obchodzenia się z kotem, mogą czasami mieć poważne konsekwencje. Na przykład ukąszenie przez kota może grozić zakażeniem, jeśli rana nie jest starannie wydezynfekowana. Kły kocie zostawiają głębokie rany kłute, w których mogą rozwinąć się bakterie tężca. Jeżeli któryś z domowników został poważnie ukąszony przez kota, a nie był szczepiony przeciw tężcowi, musi jak najprędzej zgłosić się do lekarza. Ranę trzeba natychmiast starannie wymyć odpowiednim środkiem odkażającym i przyłożyć maść aseptyczną.
Dzieci bawiące się z kotem należy pilnować nie tylko ze względu na choroby odzwierzęce. Nigdy na przykład nie należy pozostawiać niemowlęcia samego w pokoju z kotem, może on niechcący przydusić dziecko, gdyż wabi go ciepło dziecięcego ciała, będzie więc szukał możliwości przytulenia się do niemowlęcia.