Kynologia, czyli nauka o psie

przez | Marzec 24, 2015

Słowo kynologia, czyli nauka o psie, pochodzi z języka greckiego. Nauka ta zajmuje się biologią psa. jego rozwojem osobniczym, pochodzenia ras i ich systematyką. Ponadto bada zmienność w zależności od płci i wpływów środowiska.

W zasięgu tej nauki znajdują się także zagadnienia dotyczące hodowli, tresury i użytkowania psów: w szerszym rozumieniu włącza się także historię udomowienia psów.

Kynologia najwcześniej rozwinęła się w Anglii, gdzie hodowla zwierząt gospodarskich oraz psów i kotów ma bardzo długą i silnie zakorzenioną tradycję. Pierwsza wystawa psów odbyła się w Newcastle w r. 1859. Na kontynencie pierwsza miała miejsce w Hamburgu w 1863 r. W latach następnych regularne wystawy odbywały się nie tylko w Anglii i w Niemczech, ale w wielu innych krajach zachodnich. W 1872 roku powstał w Anglii pierwszy klub kynologiczny.

W Polsce kynologia nie ma tak długich tradycji jak w krajach zachodnich. W okresie zaborów, po klęsce powstania styczniowego nie było odpowiedniego klimatu do zainteresowania się sprawą hodowli psów. Pierwsze, niezbyt udane wystawy odbyły się w Warszawie. w latach 1881-86.

I Warszawska Wystawa Łowiecka urządzona na terenie Towarzystwa Prawidłowego Łowiectwa przy ul. Nowy Świat 35 odbyła się w r. 1889. Do 1 wojny światowej odbyło się 12 wysław psów myśliwskich.

Pierwsze organizacje kynologiczne zaczęły powstawać po 1 wojnie światowej. W Warszawie. Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Toruniu, Krakowie, Lwowie i Wilnie różne stowarzyszenia zaczęły urządzać wystawy psów rasowych. Największe odbyły się w Warszawie i we Lwowie. W 1925 r. w Warszawie odbyła się Pierwsza Wszechpolska Wystawa Psów Rasowych, Zgromadzono na niej aż 271 okazów. Ostatnia wystawa przed wojną miała miejsce w Warszawie w 1939 r. W roku 1924, również w Warszawie, powstała pierwsza organizacja kynologiczna. Był to Polski Związek Hodowców Psów Rasowych.

W Związku z tym założona została Księga Rodowodowa i Księgi Wstępne dla psów rasowych. W 1935 r. powstał – jednocząc dotychczas działające kluby i stowarzyszenia – Międzyklubowy Komitet Kynologiczny. Do wybuchu II wojny światowej były wydawane dwa czasopisma kynologiczne: „Pies rasowy i jego hodowla” oraz Mój pies.
Bardzo aktywnie rozwijającą się działalność przerwała wojna i okupacja. Poważne wyniszczenie pogłowia psów rasowych w kraju sprawiło, że na jednej z wystaw psów myśliwskich zaprezentowano zaledwie 10 okazów.
W 1948 r. powstał Związek Kynologiczny w Polsce z siedzibą w Warszawie. W tym samym roku ukazał się także pierwszy numer czasopisma „Pies”.

Związek Kynologiczny organizuje hodowlę psów rasowych, zajmuje się też m.in. wystawami i szkoleniem członków związku. Na kursach kształcą się asystenci i sędziowie kynologiczni. W ramach Związku prowadzona Jest Księga Rodowodowa. a dla polskich ras Księga Wstępna, do której wpisuje się psy o cechach charakterystycznych dla danej rasy, ale o nie ustalonym pochodzeniu.

Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce mieści się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 35. Poszczególne oddziały mają swoje siedziby w następujących miastach:

15-101 Białystok ul. Jurowiecka 33

43-300 Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 132

85-080    Bydgoszcz ul. Kolląlaja 7 41 -900 Bytom ul. Oświęcimska 7

89-600 Chojnice pl. Jagielloński 2 41 -500 Chorzów ul. Powstańców 41 42-200 Częstochowa

ul. Szymanowskiego 1 81 -827 Gdańsk-Sopot ul. Sikorskiego 6 66-400 Gorzów Wlkp. ul. K R N. 28/3a

86-300    Grudziądz ul. Moniuszki 5 88-100 Inowrocław ul. Dworcowa 25 58-500 Jelenia Góra ul. Słowackiego 4 62-800 Kalisz ul. Łódzka 19 40-048 Katowice ul. Kościuszki 42

25-510 Kielce ul. Piotrowska 6 75-074 Koszalin ul. Drzymały ]

31-101 Kraków ul. Straszewskiego 5 38-400 Krosno ul. Ordynacka 4 20-082 Lublin ul. Zielona 5

90-125 Łódź ul. Łagiewnicka 97

33-300    Nowy Sącz skrytka pocztowa 156

10-504 Olsztyn ul. 22 Lipca 4 45-029 Opole ul. Malczewskiego 4 09-400 Płock ul. Piaska 2 60-967 Poznań ul. św. Marcina 27 37-700 Przemyśl ul. Ratuszowa 6

26-600 Radom ul. Rwańska 12/4 35-064 Rzeszów ul. Rynek 24/4

44-200 Rybnik pl. Wolności 5 70-415 Szczecin ul. Jedności Narodowej 44

87-100 Toruń ul. Strumykowa 4 58-300 Wałbrzych ul. Pługa 7 05-585 Warszawa ul. Bagatela 10 87 800 Włocławek ul. 3 Maja 22.

skr. poczt. 177 50-078 Wrocław ul. Leszczyńskiego 7 41 -800 Zabrze ul Wolności 244

34-500    Zakopane ul. Nowotarska 55 65-358 Zielona Góra ul. Poznańska 13