Nauka psa komendy „siadaj”, „zostań’’

przez | 15 marca, 2015

Nauka psa komendy „Siadaj”, „zostań’’
Gdy właściciel i pies prowadzony na smyczy zatrzymają się podczas spaceru, pies powinien pozostawać w pozycji siedzącej, rozluźniony i spokojny. Prowadzenie na smyczy musi być dla psa sygnałem ograniczenia swobody i pozostawania pod kontrolą.
Polecenie „siadaj” Jest naturalnym przejściem od spaceru przy nodze do pozycji siedzącej. Gdy właściciel zatrzymuje się. zachęca psa do przyjęcia takiej pozycji przez zdecydowane, choć łagodne naciśnięcie ręką na tylną część ciała. Ręka przesuwa się wzdłuż grzbietu ku tyłowi, co pies odczuwa jako pogłaskanie. Nacisk wzrasta na wysokości zadu. Nie ma potrzeby wywierania zbył silnego nacisku, który spowoduje ból i wywoła u psa niepotrzebny strach.
Słowo „siadaj” należy wypowiadać za każdym razem, gdy ręka przesuwa się wzdłuż grzbietu, aby spowodować przejście do pozycji siedzącej. Wszystkie słowa używane przy nauce należy wypowiadać wyraźnie i zdecydowanie, aby pies wiedział, że wymagamy ich spełnienia, nie ma potrzeby krzyczeć, ponieważ pies ma bardzo dobry słuch i krzyk w pobliżu ucha przeraża go, a tym samym nie uzyskamy postępów w nauczaniu. Rezultaty nie są widoczne natychmiast. Nawet psy, które uczą się szybko, muszą mieć czas, żeby zrozumieć, że zatrzymanie się połączone z naciskiem wzdłuż grzbietu i słowem „siadaj” oznacza właśnie siadanie. Większość- psów pojmie, czego od nich wymagamy, a gdy to nastąpi, najlepiej nagrodzić je słowami i głaskaniem.
Od czasu do czasu można dać psu coś dobrego, a gdy następnym razem nie otrzyma smakołyku, może to dla niego oznaczać, że zrobił coś źle. Nagrody, trzeba stosować z umiarem, ale przez dłuższy czas.
Zachowanie psa koryguje się szarpnięciami smyczy. Bardzo ostre szarpnięcia mogą uszkodzić szyję, a nasza nauka musi być prowadzona łagodnie i za pomocą perswazji. Jednakże właściciel musi być osobą dominującą. Jeśli pies jest trudny do podporządkowania i chce dominować nad swoim panem, można podnieść go za kark i potrząsnąć, aby wymusić posłuszeństwo. Takie postępowanie pies zrozumie jako poważną naganę, dlatego należy stosować je rzadko. Niepodanie smakołyku najczęściej daje zadowalający wynik.
Gdy wykonywanie polecenia „siadaj” zostało opanowane, pies musi nauczyć się na komendę „zostań” pozostawać tam, gdzie się znajduje, niezależnie od tego, dokąd się udaje jego opiekun, przy tym poleceniu nietrudno osiągnąć postęp. Smycz trzeba o coś zaczepić, a właściciel powinien chodzić wokół psa, powtarzając słowo „zostań” głosem zdecydowanym, ale też zachęcającym. Za każdym razem, gdy pies podnosi się, aby zobaczyć, co się dzieje z właścicielem, żądamy od niego pozycji „siadaj”. Takie przypomnienie może mu dopomóc w zorientowaniu się. co oznacza słowo „zostań”, ponieważ ta komenda następuje na ogół po poleceniu „siadaj”.
W czasie nauki jedyne słowo, jakiego używamy oprócz wypowiadanych poleceń, to imię psa.