Nauka posłuszeństwa psa

przez | 15 marca, 2015

Nauka posłuszeństwa psa
Naukę podstawowych poleceń można rozpocząć jeszcze przed pierwszym, krótkim spacerem. Zanim nastąpi pełne uodpornienie po szczepieniach, może upłynąć 16 tydzień życia. Trzeba rozpocząć naukę pojęć, takich jak „noga”, „siadaj”, „zostań” i „chodź”, gdy tylko szczenię opanuje chodzenie na smyczy.
Ćwiczeń tych nie powinno się łączyć z nauką czystości. Oba typy postępowania powinny odbywać się, jako osobne lekcje w rozkładzie dnia.
Jest ważne, żeby lekcje były początkowo krótkie, ponieważ psy, podobnie jak małe dzieci, nie są zdolne do dłuższej koncentracji uwagi bez jednoczesnego znudzenia. Później lekcje trzeba przedłużać. Aby zajęcia te były przyjemnością, muszą być ciekawe i zakończone chwilą swobodnej zabawy.
Nie można doprowadzić do tego, żeby pies był znużony nauką, gdyż możemy osiągnąć skutek odwrotny od zamierzonego. Z drugiej strony właściciel musi panować nad sytuacją i nie powinno się zdarzyć, aby to pies dyktował początek i zakończenie lekcji. W krótkim czasie zajęcia te doprowadzą do harmonijnej współpracy psa i właściciela: jeden będzie z dużą precyzją odczytywał zachowanie drugiego.