WYCIEK ROPNY Z NARZĄDÓW ROZRODCZYCH

przez | 17 marca, 2015

WYCIEK ROPNY Z NARZĄDÓW ROZRODCZYCH

Niezależnie od tego, czy wyciek zawiera domieszkę krwi, czy nie, jest zawsze objawem bardzo poważnym, nawet jeśli pojawia się tylko okresowo. U samców przyczyną może być infekcja narządów rozrodczych, podobnie u suk. U samicy zachodzi zawsze podejrzenie, że mogą to być objawy ropomacicza (obecność ropy w jamie macicy).
Ropomacicze jest połączone z degeneracją błony śluzowej macicy i zazwyczaj występuje w połączeniu z procesem starzenia się. Przeważnie konieczne jest chirurgiczne usunięcie macicy.

NADMIERNY POCIĄG PŁCIOWY

Niekiedy u suki występuje ciągła ruja, psy mogą wykazywać niepowstrzymany pęd do krycia innych zwierząt lub przedmiotów. W takich przypadkach często potrzebna jest interwencja lekarska i zastosowanie leczenia lub sterylizacja.