Eutanazja psa (Uśpienie)

przez | 18 marca, 2015

Eutanazja psa

Człowiekowi trudno jest rozstać się z psem, którego pokochał i który był w jego domu przez wiele lat, jednakże skazywanie psa na cierpienie jest niehumanitarne. Niestety, życie psa jest krótkie w porównaniu z życiem ludzkim i człowiek musi przeżyć rozstanie kilkakrotnie, nawet jeśli jego psy nie giną przedwcześnie. Nie można pozbyć się psa tylko dlatego, że jest stary. Rzeczą istotną w tym wypadku jest to, czy pies może prowadzić w miarę normalne życie, a jeśli cierpi – czy można mu pomóc.
Ocena sytuacji jest niejednokrotnie bardzo trudna.
Ostateczną decyzję musi podjąć jednak sam właściciel. Lekarz weterynarii jest w tym wypadku tylko doradcą i nie powinien wywierać nacisku. Właściciele niekiedy niechętnie zwracają się o pomoc do profesjonalistów właśnie w obawie, że będą musieli rozstać się ze swym psem wcześniej, niż uważają to za konieczne. Jeżeli odwlekanie decyzji o wizycie u lekarza weterynarii trwa zbył długo, to może się okazać, że na leczenie jest już rzeczywiście za późno.

W sytuacji gdy uśpienie jest rzeczywiście nieuniknione, trzeba je dokładnie omówić z opiekunami. Słowo „uśpienie” jest niejednoznaczne i mogą powstać nieporozumienia, a zdarzały się nawet tragedie. Lekarz weterynarii powinien wyjaśnić istotę procesu eutanazji (słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza dobrą śmierć).

Jest to humanitarna metoda, która polega na dożylnym wprowadzeniu preparatu służącego do narkozy. Proces ten można uczynić jeszcze spokojniejszym przez uprzednie podanie leków uspokajających. Różnica pomiędzy narkozą przy operacji a uśpieniem (eutanazją) polega na tym, że stan uśpienia jest głębszy i nieodwracalny. Zwierzę umiera spokojnie i bezboleśnie.

PYTANIA, KTÓRE LEKARZ WETERYNARII POWINIEN ROZWAŻYĆ PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI 0 EUTANAZJI:

1.    Czy można psu pomóc i wyleczyć chorobę lub występujące bóle?
2.    Czy pies może chodzić i utrzymać równowagę?
3.    Czy może pić i pobierać pokarm, aby utrzymać właściwą kondycję, i czy nie wymiotuje?
4.    Czy występują u niego nowotwory powodujące ból i czy można je wyleczyć?
5.    Czy może swobodnie oddychać?
6.    Czy może załatwiać potrzeby fizjologiczne bez trudności lub bezwolnego wydalania?
7.    Czy właściciel może fizycznie lub emocjonalnie sprostać potrzebie pielęgnowania chorego psa?

Jeśli na jedno z tych siedmiu pytań odpowiedź brzmi – nie, a leczenie nie daje obiecujących rezultatów, pies przypuszczalnie cierpi i może to być wskazaniem do eutanazji.