Pierwsza pomoc dla psa

przez | 18 marca, 2015

Pierwsza pomoc dla psa

Każdy, kto przyjmuje psa do domu, musi być przygotowany na to, że jego podopieczny może ulec wypadkowi lub nagle zachorować.
W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z lekarzem weterynarii. Numery telefonów i adresy najbliższych klinik powinny zawsze znajdować się w dostępnym miejscu. Zanim jednak wezwany lekarz przyjedzie lub zanim odtransportujemy chorego psa do lecznicy, możemy – znając odpowiedni tryb postępowania – rozpocząć działania wstępne.

PODSTAWOWE ZASADY

Przy udzielaniu pierwszej pomocy trzeba przestrzegać dwóch podstawowych zasad:

1.  Nie dopuścić do pogorszenia się sytuacji – przede wszystkim zlikwidować przyczynę wypadku:
•    usunąć z gardła i krtani przedmioty' uniemożliwiające oddychanie.
•    wyciągnąć topiącego się psa z wody,
•    wyłączyć prąd, jeżeli istnieje przypuszczenie, że pies został porażony prądem,
•    zabrać psa z drogi, by go nie potrącił następny samochód.

2. Ułożyć psa jak najwygodniej w czasie oczekiwania na pomoc i otoczyć troskliwą opieką:
•    owinąć go w koc lub coś ciepłego,
•    w razie udaru słonecznego psa należy ułożyć w cieniu i nie przykrywać,
•    jeżeli występuje krwawienie, trzeba powstrzymać krwotok.

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY

Zestaw pierwszej pomocy, znajdujący się w domu i samochodzie, w dostępnym miejscu, zwiększa szanse powodzenia akcji ratunkowej. Zawiera on:

•    kilka bandaży o różnej szerokości, w tym także bandaże elastyczne.
•    gazę i watę,
•    pęsetę.
•    nożyczki o tępych końcach,
•    płyn odkażający,
•    przylepiec,
•    środki przeciwbólowe w czopkach,
•    maść łagodzącą.