Ciąża urojona suki

przez | 16 marca, 2015

Ciąża urojona
Podobnie jak u wielu innych samic, u suk występuje przygotowanie do narodzin potomstwa, niezależnie od tego, czy zostały zapłodnione, czy nie. Suka nieszczenna często wykazuje objawy takie, jak gdyby miała urodzić szczenięta. Ciążę urojoną należy traktować jako normalne zjawisko, ponieważ każda suka przebywająca w stanie dzikim zostałaby w czasie rui pokryta i byłaby matką.
Niektóre suki reagują w tej sytuacji w sposób bardzo intensywny, aż do wystąpienia laktacji (produkcji mleka), zwiększenia ciężaru ciała i szykowania gniazda.
Właściciele na ogól martwią się, gdy widzą, że suka opiekuje się przedmiotami jak szczeniętami. Suki lubią w tym okresie piszczące zabawki, co może stwarzać konflikty z dziećmi, którym je zabierają, by zanieść na swoje posłanie.
Sukę, która ma pełną laktację, można wykorzystać jako mamkę dla szczeniąt innej, np. chorej suki. Nagromadzony pokarm, przy braku szczeniąt, które mogłyby go ściągnąć, często powoduje ból i niewygodę. Ściąganie pokarmu ręką przynosi suce tylko chwilową ulgę, ponieważ pobudza ono jednocześnie dalszą produkcję mleka.