Więź człowieka z psem

przez | 15 marca, 2015

Więź człowieka z psem

Człowiek udomowił psa bardzo dawno temu. Od tysiącleci psy towarzyszą ludziom w bardzo różnych sytuacjach. Nie tylko pomagają w gospodarstwie domowym. ale potrafią też sprawić wiele radości.
Podoba nam się wyraz ich pyszczka, zwłaszcza gdy patrzą nam prosto w oczy. tak jak to potrafi robić dziecko. Przyjemność sprawia nam głaskanie ich sierści. Stwierdzono, że kontakt z sierścią psa ma działanie uspokajające – powoduje obniżenie ciśnienia krwi. Ostatnie badania wykazały, że ludzie z chorobami serca żyją znacznie dłużej, jeżeli mają psa.
Psom nadajemy imiona, traktujemy jak członków rodziny i rozmawiamy z nimi tak, jak gdybyśmy sądzili, że rozumieją naszą mowę. Wiele zyskujemy, jeśli zaufamy psiej przyjaźni, gdyż ten przyjaciel nigdy nas nie zdradzi. Psia wierność Jest wręcz przysłowiowa. Psy bardzo szybko pojmują, co do nich mówimy. Wynika to ze sposobu w jaki wymawiamy słowa i z tego jak zachowujemy się, stosując język gestów. Nie musimy przecież znać języka japońskiego, ażeby zorientować się kiedy Japończyk jest zły i nam grozi, a kiedy pogodny i zadowolony ze spotkania. Może on okazać w sposób oczywisty, czy odpowiada mu nasze postępowanie, i nie musimy zrozumieć znaczenia wypowiadanych słów.

Podobnie i psy „odczytują” bardzo dobrze naszą mowę. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że zawczasu sygnalizujemy psu nasze zamiary. Np. pies bardzo dobrze wie kiedy zamierzamy sami wyjść z domu, kiedy posiłek jest gotowy, a kiedy zdecydowaliśmy się na spacer z psem.

Także mniej oczywiste zachowanie człowieka może być właściwie odczytane przez psa. który przecież obserwuje swego właściciela i jego rodzinę przez wiele godzin każdego dnia. Pies zazwyczaj nie ma trudności w zorientowaniu się, co i kiedy mamy zamiar robić.

W przeciwieństwie do wielu innych ssaków, które wszystko wyrażają swym zachowaniem, pies potrafi za pomocą wyrazu pyska uzewnętrznić co najmniej sześć rodzajów emocji.