Pies w rodzinie

przez | 15 marca, 2015

Pies w rodzinie

Psy są zwierzętami z natury żyjącymi w grupach, które nie muszą obecnie składać się z przedstawicieli tego samego gatunku. W domu, z punktu widzenia psa, cała rodzina stanowi stado. Podstawą hierarchii w stadzie jest istnienie przewodnika, którym w domu jest człowiek. Nie pozwala on zachowywać się psu jak rozpieszczonemu dziecku. Rozpuszczony pies, podobnie jak nieznośne dziecko, może wszystkich umęczyć swoim zachowaniem.
Nie oznacza to wcale, że właściciel, aby uzyskać pozycję dominującą, musi stosować przemoc lub okrucieństwo. Dominację można uzyskać znacznie subtelniej.
Oprócz korzystnego wpływu na zdrowie. Jaki wywiera pies na wspomnianych uprzednio ludzi chorych na serce, może on też bezpośrednio pomóc w utrzymaniu zdrowia fizycznego, zmuszając właściciela do regularnego ruchu poza domem. Zdarzają się i inne korzyści: pies wymaga stałej opieki i żywienia, a starsi ludzie, którzy mają niekiedy tendencje do zaniedbywania siebie, dokładają starań, aby zadbać o swego pupila. Przynosi to korzyść obu stronom, gdyż ludzie na emeryturze, którzy często nie dbaliby o dom, gdyby byli sami, mając pod opieką żywe stworzenia, muszą dopilnować choćby tego, by dom był suchy i ogrzany.
Psy mogą działać jak lekarstwo na samotność zarówno w domu, jak i poza nim. Przyjacielski i zwracający na siebie uwagę pies pozwala skruszyć pierwsze lody w okolicznościach, w których trudno odezwać się do kogoś. Większość ludzi twierdzi, że towarzystwo dobrze wychowanego psa umożliwia im nawiązanie znajomości z wieloma osobami na ulicy w sytuacji, w której nie było żadnej innej okazji poznania się z przechodniami.
Z drugiej strony obecność psa pozwala też niekiedy, jeśli zachodzi taka potrzeba, na zręczne zakończenie rozmowy.
Pies przynosi wiele radości nie tylko ludziom starszym i samotnym: nie bez znaczenia jest wpływ, jaki zwierzęta wywierają na dziecko. Młodzi ludzie szybko spostrzegają, że pies to nie tylko zabawka i że wymaga on systematycznej, a nie tylko okazjonalnej troski.
Towarzyskie walory psa są bardzo istotne, ale dla ludzi chorych nie to jest najważniejsze. Np. pies przewodnik zapewnia ludziom niewidomym poczucie bezpieczeństwa. Nie tylko pomaga poruszać się po ulicy, ale zmniejsza też uzależnienie od innych ludzi. Wielokrotnie zdarzyło się, że zdobyta dzięki czworonożnemu przyjacielowi niezależność i przywrócona wiara we własne możliwości pozwalała ludziom upośledzonym przez los nawiązać wiele nowych przyjaźni.