Ważniejsze zabiegi profilaktyczne psa

przez | 23 sierpnia, 2017

Ważniejsze zabiegi profilaktyczne psaWażniejsze zabiegi profilaktyczne psa

Nie należy rezygnować z odrobaczania psa i przeprowadzania szczepień ochronnych, gdyż są to najważniejsze zabiegi chroniące nie tylko psa, ale również nas.

Odrobaczanie

Jest to konieczny zabieg w celu utrzymania naszego psa w zdrowiu.

Przeprowadza się go w wieku:

• 4 tygodni,

• 6 tygodni,

• 8 tygodni (plus pierwsze szczepienie),

• 12 tygodni (plus drugie szczepienie),

• 6 miesięcy,

• 9 miesięcy,

a następnie 2 razy w roku. Termin odrobaczania powinien być tak dobrany, aby następował przed szczepieniem (patrz plan szczepień), gdyż u zarobaczonego psa nie powstaje pełna odporność.

Plan szczepień

Szczepienie, inaczej uodpornianie czynne — chroni psa przed wieloma chorobami, często nieuleczalnymi. Są one wpisywane do książeczki szczepień, którą otrzymujemy przy kupnie psa, lub w lecznicy przy pierwszej wizycie.

Ważne. Przed każdym szczepieniem należy psa odrobaczyć (patrz odrobaczanie).

Szczenięta szczepi się w wieku:

• 8-9 tygodni – przeciw nosówce, zakaźnemu zapaleniu wątroby, leptospirozie i parwowirozie.

• 12-14 tygodni -przeciw nosówce, zakaźnemu zapaleniu wątroby, leptospirozie, parwowirozie i wściekliźnie.

Następnie co roku szczepi się dorosłego psa kolejno:

• pierwszy rok: szczepionka trójważna przeciw leptospirozie, parwowirozie i wściekliźnie (szczepionka przeciw nosówce i zakaźnemu zapaleniu wątroby chroni psa przez 2 lata),

• drugi rok: szczepionka pięcioważna przeciw nosówce, zakaźnemu zapaleniu wątroby, leptospirozie, parwowirozie i wściekliźnie,

• trzeci rok: szczepionka trójważna,

• czwarty rok: szczepionka pięcioważna.