KOTY HAWAŃSKIE

przez | 27 marca, 2015

KOTY HAWAŃSKIE

Są odmianą kotów orientalnych. Odmiana ta powstała i rozwijała się odmiennie po obu stronach Atlantyku.  Brytyjskie koty rasy hawańskiej są bezpośrednio spokrewnione z odmianą znaną jako kot orientalny brązowo umaszczony, podobną z wyglądu do swego syjamskiego przodka.

W Ameryce Północnej natomiast wyhodowano odmienny typ kota hawańskiego o dość przysadzistym tułowiu i znacznie łagodniejszym usposobieniu.